Přehled ON a ČSN třídy 88 pro polygrafii

ČSN 88 0100 [2] [4]

Polygrafické názvosloví: Základní a společné názvy

(angl. něm. rus.)

Schválena 3. 77 s účinností 7. 78

Stav: zrušena bez náhrady (2002)

(Platná jako STN 88 0100 viz. slovenské normy)


ON 88 0111 [1] [2] [4]

Polygrafické názvosloví: Písmo, písmařství a písmolijectví

Účinnost od: 1. 4. 1977

Nahrazuje: ČSN 88 0111 z 4. 8. 1954

Stav: zrušena


ON 88 0112 [1] [2] [3] [4]

Polygrafické názvosloví: Sazba

Účinnost od: 1974-03-01

Nahrazuje: ČSN 88 0112 z 17. 2. 1955

Stav: zrušena


ON 88 0113 [2]

Polygrafické názvosloví: Stereotypie

Účinnost od: 1. 7. 1977

Nahrazuje: ČSN 88 0113 z 26. 5. 1956

Stav: zrušena


ON 88 0114 [2]

Polygrafické názvosloví: Tiskové formy

Účinnost od: 1981-06-01

Stav: zrušena


ON 88 0116

Polygrafické názvosloví: Reprodukční fotografie

Schválena 11. 77 s účinností od 6. 79

Stav: zrušena


ON 88 0117

Chemigrafia, fotomechanické reprodukčné spôsoby

viz. Slovenské ON ? chybí na výpisu z norem


ON 88 0118

Polygrafické názvosloví: Tisk

Schválena 12. 1980 s účinností od 3. 1982

Stav: zrušena


ON 88 0127

Polygrafické názvosloví: Knihařství

Schválena 12. 83 s účinností od 10. 85

Stav: zrušena


ON 88 0128 [2] [4]

Polygrafické názvosloví: Polygrafické výrobky

Účinnost od: 1. 3. 1975

Nahrazuje: ČSN 88 0128 z 5. 2. 1959

Stav: zrušena


ON 88 0129

Polygrafické názvosloví: Knihy, časopisy, noviny

Schválena 11. 72 s účinností od 1. 74

Stav: zrušena


ON 88 0131

Polygrafické názvosloví: Automatizovaná fotosazba

Schválena 11. 82 s účinností od 6. 84

Stav: zrušena


ČSN 88 0220 [1] [2] [3] [4]

Úprava rukopisů pro sazbu

Form of copies for composition

Účinnost od: 1988-02-01

Nahradila: ČSN 88 0220 z 10. 2. 1965 a 1. 4. 1973

Stav: zrušena bez náhrady (2003)

(Platná jako STN 88 0220 viz. slovenské normy)


ON 88 0225 [2] [3]

Úprava rukopisů pro fotosazbu

Účinnost od: 1. 5. 1978

Stav: zrušena


ČSN 88 0410:2004-08-01 [1] [2] [4]

Korekturní znaménka pro sazbu. Pravidla používání

Symbols for text correction and their use

Stav: revidována 2004


ČSN 88 0411

Korekturní znaménka pro reprodukci

Proof correction symbols for reproduction

(Platná jako STN 88 0411 viz. slovenské normy)


ON 88 0605 [1] [2]

Měřící jednotky v polygrafickém průmyslu a jejich přepočet na jednotky SI

Účinnost od: 12. 79 (schválena 30. 12. 1977)

Stav: zrušena


ČSN 88 0620 [1] [2]

Hodnocení tisku. Stanovení smyku tisku

Evaluation of print. Print slur determination

Účinnost od: 1975-01-01

Stav: zrušena bez náhrady (2002)

Pozn: dořešit konflikt s ON 88 0620 viz. slov. seznam ON


ČSN 88 0621

Hodnocení tisku. Stanovení vybarvení tisku

Účinnost od: ?

Stav: zrušena (1988)


ON 88 0622

Stanovení vhodnosti složení potahu ofsetového válce

Schválena 12. 80 s účinností 6. 82

Stav: zrušena


ON 88 0623

Stanovení vhodnosti ofsetového potahu

Schválena 12. 80 s účinností 6. 82

Stav: zrušena


ON 88 0624 [1] [2]

Stanovení správného tiskového tlaku

Schválena 12. 80 s účinností 6. 82

Stav: zrušena


ON 88 0625 [1] [2]

Stanovení tiskové vhodnosti papíru

Schválena 12. 80 s účinností 6. 82

Stav: zrušena


ON 88 0626

Stanovení přijímavosti tiskových barev při jejich soutisku

Schválena 12. 1980 s účinností od 6. 1982

Stav: zrušena


ON 88 0627 [2] [4]

Soutisk barev

Printing inks register

Účinnost od: 1. 6. 1982

Stav: zrušena


ON 88 0628 [1] [2]

Hodnocení jakosti polygrafických výrobků

Schválena 10. 81 s účinností 6. 83

Stav: zrušena


ON 88 1101

Klasifikace tiskových písem. Latinková písma

Schválena 12. 77 s účinností 1. 79

Stav: zrušena


ON 88 1201

Písmoviny

Schválena 7. 76 s účinností 1. 78

Stav: zrušena


ČSN 88 1405 [1] [2]

Evropská barevná stupnice. Hodnocení tiskových barev

European process inks

Účinnost od: 1983-04-01

Stav: zrušena bez náhrady (2003)

Obdobné normy: ISO 2845, 2846-1, DIN ??


ON 88 1510

Měděné slupky na hlubotiskové válce

Schválena 12. 77 s účinností 3. 79

Stav: zrušena


ON 88 1609

Stanovenie citlivosti pigmentového papiera

Schválena 10. 85 s účinností 2. 87

Stav: zrušena


ON 88 1610

Zcitlivování pigmentového papíru

Schválena 12. 78 s účinností 12. 79

Stav: zrušena


ON 88 1681

Přídavky papíru v polygrafickém průmyslu

Účinnost od: 1. 10. 1974

Nahrazuje: ČSN 88 1681 z 12. 8. 1960

Stav: zrušena


ON 88 2010

Plošné výměry polygrafických pracovišť

Schválena 12. 72 s účinností 10. 73

Stav: zrušena


ČSN 88 2109

Předlohy pro polygrafickou reprodukci. Technické požadavky

Originals for graphic arts reproduction. Technical requirements

(eqv ST SEV 5792-86)

Účinnost od: 1989-01-01

Stav: zrušena bez náhrady (2003)

(Platná jako STN 88 2109 viz. slovenské normy)


ČSN 88 2230

Predscitlivené platne a tlačové formy. Metódy kontroly kvality

Presensitized printing plates. Methods of quality checking

(eqv ST SEV 6069-87)

Účinnost od: 1990-01-01

Stav: zrušena bez náhrady (2003)


ON 88 2240

Bimetalické ofsetové desky

Schválena 12. 82 s účinností 8. 84

Stav: zrušena


ON 88 2241

Hliníková ofsetová platňa

Schválena 11. 75 s účinností 7. 77

Stav: zrušena


ON 88 2301 [1] [2] [3] [4]

Typografické rozměry

Schválena 12. 65 s účinností 9. 66

Stav: zrušena


ON 88 2310 [1] [2] [3] [4]

Ruční písmo. Základní údaje

Schválena 12. 65 s účinností 9. 66

??? chybí v seznamu norem r. 1990


ON 88 2311

Písmenová sazba strojová. Základní údaje

Schválena 12. 65 s účinností 9. 66

Stav: zrušena


ON 88 2312 [2] [3] [4]

Řádková sazba strojová. Základní údaje

Schválena 12. 65 s účinností 9. 66

Stav: zrušena


ON 88 2313 [1] [2] [3] [4]

Linky odlévané z písmoviny. Základní údaje

chybí údaje viz seznam r. 1990


ON 88 2314 [1] [2] [3] [4]

Mosazné linky. Základní údaje

Schválena 12. 65 s účinností 9. 66

chybí údaje viz seznam r. 1990


ON 88 2315 [2] [4]

Celistvé podložky pod štočky odlévané z písmoviny

Schválena 11. 67 s účinností 1. 69

Stav: zrušena


ON 88 2316 [1] [2] [3] [4]

Netisknoucí sazební materiál

Schválena 11. 67 s účinností 1. 69

chybí údaje viz seznam r. 1990


ON 88 2420 [2]

Štočky

Účinnost od: 1. 9. 1982

Nahrazuje: ON 88 2420 z 10. 11. 1967

Stav: zrušena


ON 88 2503 [2] [3] [4]

Základní pravidla sazby

Basic Rules for the Composition

Účinnost od: 1.11. 1975, změna 6. 82

Nahrazuje: ČSN 88 2503 z 10. 11. 1967

Stav: zrušena


ON 88 2510 [1] [2]

Hustoty autotypických rastrov pri tlači z výšky a tlači z plochy

Schválena 11. 87 s účinností od 3. 89

Nahrazuje ON 88 2510 z 1. 10. 1974

Stav: zrušena


ČSN 88 3010

Nátisk

Účinnost od: 7. 82 (schválena 11. 81)

Stav: zrušena (2003)


ON 88 3750

Knižní vazby

Schválena 10. 81 s účinností od 5. 83

Stav: zrušena


ON 88 3752

Průmyslové knižní vazby. Třídění a technické požadavky

Účinnost od: 1. 4. 1978

Nahrazuje: ON 88 3752 z 30. 6. 1971

Stav: zrušena


ČSN 88 4102 [1] [2] [4]

Noviny. Hlavné technické požiadavky

Schválena 12. 84 s účinností od 12. 85

Stav: zrušena 2003


ČSN 88 4301 [1] [2] [4]

Knihy a časopisy. Formáty a hlavní technické požadavky

Schválena 9. 75 s účinností od 1. 75

Stav: zrušena 2003


ČSN 88 4674 [2] [4]

Dopisnice a pohlednice

Lettercards and picture postcards

Účinnost od: 7. 88

(zapracován ST SEV 4795-84)

Stav: revidována 1.11.2000


ČSN 88 5003 [2] [4]

Formáty hlavních druhů společenských a hospodářských tiskovin

Účinnost od: 7. 83

Stav: zrušena 2003


Doplnit tiskoviny a ceniny tř. 52, 53, 54,

Polygrafické výrobky, děrné štítky tř. 56,

ČSN 88 6101 [2] [4]

Dopisní papíry pro hospodářskou a úřední korespondenci

Letters papers for commercial and official correspondence

Účinnost od: 10. 80

Stav: revidována 1998, zrušena 2006


ČSN 88 6112

Zahraničně obchodní dokumentace. Základní model zahraničně obchodních dokladů

Layout key for trade documents

eqv ST SEV 5559-86

Účinnost od: 1. 90

Stav: zrušena 1995


ON 88 6210

Údajový lístek pro reprodukci předloh

Účinnost od: 7. 73

Stav: zrušena

ON 88 6301

Plakáty

Účinnost od: 6. 82

Stav: zrušena

ČSN 88 7190

Ofsetové poťahy

Rubber blankets

Účinnost od: 12. 59

Stav: zrušena (2002)

Obdobné normy: ISO 12636:1998 Blankets for offset printing


ČSN 88 7209 [2] [4]

Naloženie písmovky

Lay of type case

Účinnost od: ?

Stav: zrušena (2002)  1. Dostupné v knihovně VOŠG a SPŠG.

  2. Dostupné v učebně č. 15

  3. Dostupné v učebně typografie

  4. Digitalizováno