Normy ČSN třídy 67 pro polygrafii

ČSN 67 6003[1][3][4]

Tiskové barvy. Zhotovení zkušebního tisku

Printing inks. Preparation of standard prints

Účinnost od: 1988-01-01

Stav: Zrušena bez náhrady (2007)

Obdobné normy: ISO 2834-1:2006 Laboratory preparation of test prints


ČSN 67 6004[1][3]

Měření konzistence tiskových barev

Measuring of consistency of printing inks

Účinnost od: 1984-10-01

Stav: Zrušena bez náhrady (2003)


ČSN 67 6005[1][2]

Stanovení stupně disperze tiskových barev

Účinnost od: ?

Stav: ?


ČSN 67 6006[1]

Stanovení barevné vydatnosti tiskových barev

Determination of spreading capacity of printing inks

Účinnost od: 1963-01-01

Stav: Zrušena bez náhrady (2001)


ČSN 67 6007[1][4]

Stanovení doby zasychání tiskových barev

Determination of drying degree of printing inks

Účinnost od: 1963-01-01

Stav: Zrušena bez náhrady (2001)


ČSN 67 6008[1][4] [5]

Tiskové barvy. Zkouška stálosti tisku při lakování

Printing inks. Test of print stability at varnishing

Účinnost od: 1963-05-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)


ČSN 67 6009[1][2]

Zkouška stálosti tisku na plechu

Účinnost od: ?

Stav: ?


ČSN 67 6010[1][4]

Tiskové barvy. Zkouška stálosti tiskových barev při skladování

Printing inks. Test of printing ink stability during storing

Účinnost od: 1963-05-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)


ČSN 67 6011[1]

Tiskové barvy. Zkouška stálosti tiskových barev ve vodě

Printing inks. Test of printing ink stability in water

Účinnost od: 1963-05-01

Stav: Zrušena bez náhrady (2001)


ČSN 67 6012[1][2]

Hodnocení vnějších znaků tiskových barev

Účinnost od: ?

Stav: ?


ČSN 67 6013[1][3] [4] [5]

Stanovení hustoty tiskových barev

Determination of density of printing inks

Účinnost od: 1984-10-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)


ČSN 67 6014[1][4]

Zkouška stálosti tisku na světle

Test of light resistance of printing

Účinnost od: 1964-10-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)

Obdobné normy: ISO 12040


ČSN 67 6015[1][2]

Zkouška stálosti tisku proti chemickým činidlům

Účinnost od: ?

Stav: ?

Obdobné normy: ISO 2836


ČSN 67 6016[3]

Stanovení dynamické viskozity tiskových barev

Determination of viscosity of printing inks

Účinnost od: 1986-07-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)


ČSN 67 6017[1]

Stanovení transparence tiskových barev

Determination of transparence of printing inks

Účinnost od: 1973-01-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)

Obdobné normy: ISO 2845, 2846-1,


ČSN 67 6018[1][3]

Stanovení rychlosti zapíjení tiskové barvy do papíru

Printing inks. Determination of sorption rate into a paper

Účinnost od: 1989-05-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)


ČSN 67 6019

Zkoušení tiskových barev. Stanovení jemnosti tření mikroskopickou metodou

Testing of printing inks. Determination of fineness of grinding by microscopical method

Účinnost od: 1983-08-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)


ČSN 67 6020

Stanovení lepivosti tiskových barev

Determination of tackiness of printing inks

Účinnost od: 1986-07-01

Stav: Zrušena bez náhrady (1999)  1. Popis viz. též Karel Hudeček, Tiskové barvy na papír a ostatní materiály, Knižnice typografia, Praha 1975.

  2. Chybí údaje v katalogu ÚNMZ.

  3. Norma existovala před platností uvedenou v katalogu ÚNMZ viz. Hudeček 1975, pravděpodobně byla revidována.

  4. Dostupné v knihovně VOŠG a SPŠG.

  5. Popis viz. též František Hrubý, Laboratorní cvičení pro 3. ročník, SPŠG, Praha 1973.