Apple a NetBook

Psáno pro ASTRONEWS léto před iPadem

Poslední dobou se na části internetu píšící zejména na anglicky můžeme stále častěji dočíst spekulací ohledně nového produktu firmy Apple v takzvané kategorii NetBook. Jenom samo heslo Apple NetBook vyhledá po zadání v Google 24 miliónů odkazů. Je toto množství odkazů výrazem skutečně reálného produktu nebo jen zbožným přáním pisatelů? Před tím, než si na tuto otázku můžeme odpovědět, je třeba se zamyslet nad tím, co je příčinou takového zájmu o možné budoucí produkty firmy Apple, ale také je třeba si připomenout několik často opomíjených faktů jak z internetové žurnalistiky, tak z historie obchodní strategie firmy Apple a jejího největšího konkurenta tj. firmy Microsoft.

Za značnou částí obnoveného zájmu médií stojí bezpochyby brilatní marketingová a obchodní strategie firmy Apple v posledním desetiletí, nicméně v posledním době je třeba hledat důvody i jinde. Než se budeme zabývat obchodní strategií firmy Apple, je potřeba se také podívat na druhou stranu hracího pole tj. takzvanou platformu Wintel. Firma Apple byla dlouhá léta vnímána jako neúspěšný konkurent firmy Microsoft. Faktem ale zůstává, že firma Apple se dlouhá léta snažila konkurovat konglomerátu firem dodávajících tzv. osobní počítače PC založené na platformě Intel s operačním systémem Microsoft. Počítače na platformě Wintel postupně díky obchodní taktice firmy Microsoft úspěšně ovládly trh osobních počítačů a zcela mu dominují a to jak v případě domácího tak i firemního využití a představují tak více než 90% dominantního hráče na trhu. Firma Microsoft a spolu s ní celý počítačový průmysl však nyní musí platit daň za dominanci jedinného operačního systému, příznivci ostatních platforem zde prominou. Zajímavým paradoxem je fakt, že největší brzdou rozvoje IT průmyslu se nechtěně stala sama firma Microsoft. A druhým paradoxem je fakt, že největším konkurentem novinek firmy Microsoft a nového operačního systému Windows Vista není firma Apple nebo Linux, ale již více než 8 let starý operační systém téže firmy - Windows XP. Celý počítačový průmysl – tedy přinejmenším jeho 90% část, které dominuje systém Windows, se tak musí vyrovnávat s faktem, že po letech novinek nastalo údobí „stagnace“ nebo přinejmenším nedostatku novinek. Z hlediska počítačové žurnalistiky je dnes tak trochu nošením dříví do lesa psát o počítačových novinkách založených na operačním systému Windows XP. V období chudém na novinky tak zbývá čas pohlédnout se, co se děje u „zdecimovaných“ zbytků konkurence, tj. firmy Apple a zastánců Open Source produktů, anebo vyškrábnout poslední horkou novinku - počítačů tzv. kategorie NetBook – založených paradoxně na dnes již překonaném systému Windows XP.

Zatímco se firma Microsoft snažila kompletně ovládnout trh operačních systémů a sama sobě se tak stala největším konkurentem, zbytek světa se vydal za firmou Google, internetovými aplikacemi a stále chytřejšími mobilními telefony. Spolu s většinou uživatelů, které nezajímají drobné technologické jednotlivosti, se zájem počítačové žurnalistiky přesunul na různé technologické novinky internetu a mobilní komunikace. Za situace, kdy většině uživatelů stačí k přežití přístup na internet, e-mail, několik IM klientů, kalendář, seznam kontaktů a možnost sem tam si něco napsat v textovém editoru, se zrodil koncept NetBooku, malého levného a přenosného počítače – spíše však internetového komunikátoru kombinovaného s diářem a poznámkovým blokem. Již výše zmíněným paradoxem zůstává, že tuto stále více oblíbenou kategorii počítačů pohání onen starý dobrý operační systém Windows XP, který neklade tak vysoké nároky na výkon hardware. Otázkou, která zaměstnává celou řadu lidí, je, zda náhodou firma Apple, která se po úspěchu s produktem iPhone dostala znovu do zájmu médií, nepřipravuje také produkt v kategorii NetBook.

Faktem zůstává, že se firma Apple po dlouhém údobí přezírání stala opět miláčkem médií. Této situaci dala vzniknout nejen desetiletá, pečlivá a v mnohém riskatní marketingová a obchodní strategie Apple a jejího charismatického šéfa Steva Jobse, ale také souhra štastných okolností.

Po takzvaném druhém příchodu Steva Jobse do firmy Apple, která se tehdy nacházela těsně před dlouho očekávaným bankrotem, se zásadně proměnila její strategie. Firma radikálně zeštíhlila své produktové portfolio na několik snadno zapamatovatelných řad počítačů iMac, PowerMac, iBook a PowerBook a toto produktové portfolio zůstalo prakticky nezměněné do dnešních dnů. Po několika designových experimentech získaly jednotlivé řady počítačů nezaměnitelný look and feel a jedinou zásadní změnou se tak stalo přejmenovaní jednotlivých řad počítačů iBook a PowerBook na MacBook a PowerMac na Mac Pro. Toto přejmenovaní symbolizovalo přechod na nový typ procesoru firmy Intel, ale zřejmě mělo také za cíl důsledněji odlišit počítačové produkty firmy Apple od ostatních aktivit jako je iPod a iPhone.

V roce 1997 Steve Jobs prohlásil že válka desktopových operačních systémů skončila vítěztvím firmy Microsoft a je třeba se zaměřit na „next great thing“. Tou další věcí se stal MP3 přehrávač iPod představený v roce 2001. iPod - ze začátku velmi podceňovaný produkt , analytiky odsouzený k záhubě, se stal základem budoucího úspěšného obchodního ekosystému firmy Apple, který se posléze transformoval do dalšího průlomového produktu iPhone. Nové aktivity v Apple, tj. internetová distribuce muziky a videa a příslušenství pro vlastní přehrávač iPod, se postupem doby staly zcela rovnocenými ne-li přímo významějšími, než výroba počítačů. Tento stav ostatně reflektovala i změna původního názvu firmy Apple Computer na Apple.

Pro naše účely je ale důležité se podívat, jak se vyvíjela a na čem je založena obchodní a technická strategie firmy Apple. Zjednodušeně se ji může pokusit popsat jako vyrábět omezené množství produktů tj. základních řad iMac, MacBook a Mac Pro a tyto produkty vyrábět v co největších sériích a prodávat za nejvyšší možnou cenu – odpovídající rámcově vyšší přidané hodnotě a určitému kultu značky. Podobná strategie je dlouhodobě uplatňovaná i u přehrávače iPod, kde je dlouhodobě udržován počet produktových řad na třech modelech iPod shuffle, iPod nano a iPod classic. Stejnou strategii uplatňuje zatím Apple i u svého hitu iPhone - dvě varianty jednoho modelu. Při zvažování možnosti nového NetBooku od firmy Apple je zajímavé si povšimnout, že v případě osobních počítačů se během posledních deseti let rozšířilo portfolio firmy o pouhé dva modely tj. Mac mini a MacBook Air, z nichž pouze Mac mini cílil do nižšího cenového segmentu. Podobná situace je u platformy iPod kde, se počet modelů udržuje již 5 let na stejné úrovni.

Z uvedených faktů můžeme vyvodit. že firma Apple rozšiřuje své počítačové produktové portfolio tempem 1 zásadně odlišný model za 5 let a v případě hudebních přehrávačů 1 zásadně odlišný model každé 2 roky. Pokud připočítáme iPhone, pak jednu zásadní technologickou novinku za 10 let.

Otázku, zda je pravděpodobné, že firma Apple představí nový produkt typu NetBook v cenové kategorii pod 500 dolarů podobný současným produktům založených na Windows XP, tak nechám na zodpovězení přemýšlivému čtenáři. Jako nápovědu ponechávám fakt, že kategorie poduktu iPhone, která již dnes splňuje většinu požadavků na tzv. NetBook, má pouhý jeden model.