Písma

Postscriptová písma 1993

Jedním slovem archiválie. Dokument pojednává o Postscriptových písmech na operačních systémech MacOS, Windows 3.1x a OS2.

...nezávislost postscriptových písem na platformě, na které se používají (s výjimkou formátu zápisu v souboru, který si určuje každý operační systém). Stejné písmo se použije jak pro Macintosh, tak pro Windows, pro různé DOS aplikace, pro OS/2, Unixové stroje (tedy i NeXT) a bůhvíco dalšího.

Seriál článků o písmech pro časopis font

Font 2-3

Font 4

Font 5

Font 6

Font 7

Font 8