Oborové normy a ČSN normy třídy 50 pro polygrafii

ČSN 50 0302 [1]

Papír a lepenka. Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

Paper and board - Sampling to determine average quality

obsahuje ST SEV 442-77, (Souček uvádí ekvivalent ISO 186 )

Účinnost od: 7. 1978

Stav: Zrušena 1.8. 1992 s náhradou

Nahrazena: ČSN ISO 186 (1991), ČSN EN ISO 186 (1997, 2002)


ČSN 50 0304 [1] [2]

Papír a lepenka. Stanovení plošné hmotnosti

Účinnost od: ?

Stav: ?? dořešit viz ČSN 50 0310

Nahrazena: pak znova nahrazena ČSN EN ISO 536


ČSN 50 0307 [1] [2]

Stanovení sítové a lícové strany papíru

Účinnost od: 4. 64

Nahrazena 9. 1991

Stav: Zrušena 1.9. 2003


ČSN 50 0309

Stanovení neprůsvitnosti papíru na papírové podložce

Determination of opacity (paper backing)

Účinnost od: 1976-07-01

Stav: zrušena bez náhrady 1.12.2011

Obdobné normy: ISO 2471 Determination of opacity (paper backing)


ČSN 50 0310[1][2][3]

Stanovení plošné hmotnosti papíru, lepenky a vláknin

obsahuje ST SEV 1690-79

Účinnost od: 12. 81

Stav: Zrušena 1.4. 1997 bez náhrady ?? ale

Nahrazena: viz. 50 0304 a ČSN EN ISO 536


ČSN 50 0311 [1] [3] [4]

Stanovení tloušťky, objemové hmotnosti a měrného objemu papíru a lepenky

Účinnost od: 1.1. 1984

Stav: Zrušena 1.12.1992

Nahrazena: ČSN ISO 534 (1992, 2005), ČSN EN ISO 534 (2006, 2012)


ČSN 50 0313 [1] [4]

Stanovení hladkosti papíru podle Bekka

Paper and board - Determination of smoothness (Bekk method)

obsahuje ST SEV 3672-82

Účinnost od: 7. 85

Stav: zrušena 1993 a nahrazena ČSN ISO 5627 (zrušena 2011)

ČSN 50 0314 [1] [2] [4]

Stanovení směru výroby papíru

Determination of machine direction and cross direction

Účinnost od: 1991-01-10

Stav: Zrušena bez náhrady 2011


ČSN 50 0316 [1]

Stanovení rozměrové stálosti papíru a lepenky po namočení a vysušení

Determination of dimensional stability of paper and board after wetting and repeated drying

Účinnost od: 7. 67

Stav: revidována 1992 zrušena 2003, platná jako STN 50 0316

(revidovaná norma zapracována ISO 5635)


ČSN 50 0318 [1] [4]

Stanovení neprůsvitnosti papíru (Opacita)

Opacity of paper

Účinnost od: 1962-10-01

Stav: Zrušena bez náhrady 2011


ON 50 0320 [1]

Stanovení tiskové penetrace do povrchu papíru

Účinnost od: 7. 73 změna 9. 87

Stav: Zrušena


ČSN 50 0329 [1] [2]

Stanovení počtu plošných nečistot v papíru a lepence

Paper and board testing. Determination of dirt

Účinnost od: 1.1. 1986

Stav: Zrušena bez náhrady 2003

(zkontrolovat viz též. ČSN 50 0328)

Pozn. viz. též 50 0323 tj. ČSN ISO 15755


ČSN 50 0331 [1] [2] [4]

Stanovení stupně zaklížení papíru čárovou metodou

Paper testing. Sizing degree of paper. Ink-line method

Účinnost od: ??

Stav: Zrušena bez náhrady 2003


ČSN 50 0335 [1]

Stanovení povrchové vsákavosti papíru a lepenky podle Cobba

(obsahuje ST SEV 5191-85)

Účinnost od: 7. 87

Stav: nahrazena ČSN ISO 535 (1994)


ČSN 50 0340 [1] [2] [3] [4]

Určenie pevnosti v ťahu a ťažnosti pri pretrhnutí buničín, papiera a lepenky

Tensile breaking strength and stretch at break of pulp, paper and paperboard

obsahuje ST SEV 2426-80

Účinnost od: 1982-11-04

Stav: Nahrazena ČSN ISO 1924-2 (1993) a ČSN EN ISO 1924-2 (1997)


ON 50 0359 [1]

Určenie príjmu farby pre tlačové papiere kníhtlačovou technikou

Účinnost od: 7. 89

Stav: Zrušena

(Platná jako STN 50 0359, revidována 1997.)


ČSN 50 0375 [1]

Stanovení odolnosti papíru proti stárnutí

Paper testing. Ageing resistance of paper

Účinnost od: 10. 63

Stav: Zrušena bez náhrady 2003


ČSN 50 0376 [1]

Stanovení stálosti papíru na světle

Paper testing. Light fastness of paper

Účinnost od: 10. 63

Stav: Zrušena bez náhrady 2003


ČSN 50 0378 [1]

Stanovení barevného odstínu papíru Leukometrem

Paper testing. Determination of color of paper by leukometer method

Účinnost od: 7. 71

Stav: Zrušena bez náhrady 2003


ON 50 0391 [1]

Stanovení prorážení tiskové barvy papírem

Účinnost od: 11-73

Stav: Zrušena


ON 50 0392

Stanovení přijímavosti papíru pro tiskovou barvu

Účinnost od: 5-75

Stav: Zrušena


ČSN 50 0411

Stanovení fluorescence papíru

Paper testing. Determination of paper fluorescence

Účinnost od: 7. 76

Stav: Zrušena 2003


ČSN 50 0426

Určenie opticke hustoty odtlačku farby na papieri

Paper testing. Determination of optical density of ink print on paper

Účinnost od: 5. 81

Stav: Zrušena 2003


ČSN 50 0427

Určenie farby vláknin a papiera trichromatickou sústavou CIE

Účinnost od: 6. 81

Stav: Zrušena 2003


ČSN 50 0440

Určenie doby zasychania farby na papieri

Determination of drying time of ink on paper

Účinnost od: 1987-11-05

Stav: Zrušena 2003

Obdobné normy: (Platná jako STN 50 0440)


ČSN 50 0460

Stanovení druhu fluorescenčních zjasňovacích prostředků v papíru

Determination of the type of fluorescent brightening agent in paper

Účinnost od: 5. 79

Stav: Zrušena 2011  1. Popis viz. též Milan Souček, Zkoušení papíru, SNTL, Praha 1977.

  2. Popis viz. též Jaroslav Bartoň, CHEMIE A TISKOVÉ MATERIÁLY III, Nakladatelství grafické školy, Praha 2008.

  3. Popis viz. též František Hrubý, Laboratorní cvičení pro 3. ročník, SPŠG, Praha 1973.

  4. Popis - nebo nástin problematiky viz. též Jaroslav Šalda, Tiskařské papíry, nakladatelství Práce, Praha 1952.

  5. Dostupné v knihovně VOŠG a SPŠG.